Generelle betingelser

Landal GreenParks hjemmeside må udelukkende bruges til personlig og ikke kommerciel brug. Det betyder, at enhver anden brug af siden er forbudt, medmindre du har indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Landal GreenParks.

Landal GreenParks forbeholder sig retten til at ændre indholdet af hjemmesiden eller fjerne dele af disse uden at skulle underrette herom.

Alle rettigheder er forbeholdt:
Landal Formidling ApS
Gl. Kærvej 15, 6800 Varde
70 23 20 30

CVR Landal GreenParks: 28842392
Læs de generelle betingelser som PDF

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, reservationer og aftaler vedrørende udlejning af ferieboliger formidlet via Landal.dk eller vores danske Contact Center i eget navn men for feriehusejers regning og risiko. I de fleste tilfælde vil din aftale være indgået med Landal Formidling ApS (”Landal Formidling”), men undtagelsesvis vil aftalen om leje af ferieboligen være formidlet af et andet Landal selskab, og i disse tilfælde vil selskabets navn og cvr nummer fremgå af din faktura.

1.2
Disse generelle vilkår og betingelser regulerer alene aftalen om udlejning af ferieboligen. Du har pligt til at orientere dig om dine eventuelle køb af tillægsydelser på bookingbekræftelsen.
Når du tilkøber andre ydelser, så som f.eks. sengelinned eller komfortpakken er der tale om en aftale indgået mellem dig og det selskab, der udbyder de tilkøbte ydelser, og sådanne ydelser er således ikke omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, der alene regulerer lejeaftalen med Landal Formidling ApS.

1.3
I disse generelle vilkår og betingelser henviser udtrykket ”lejer” og ”dig” til den person, der indgår aftale med Landal Formidling vedrørende leje af feriebolig.

1.4
Aftaler, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, er kun gyldige, hvis de foreligger skriftligt.

2. RESERVERATIONER

2.1 Landal Formidling behandler kun reservationer fra personer, der er myndige, dvs. over 18 år. Reservationer lavet af personer, der ikke er myndige, er derfor ikke gyldige.

2.2
 Landal Formidling forbeholder sig ret til uden begrundelse at afvise reservationer, især grupper, eller at stille krav om særlige betingelser herfor.

2.3
 Hvis Landal Formidling behandler din reservation vil Landal Formidling sende dig en bookingbekræftelse senest 14 dage efter modtagelsen af reservationen. Du er forpligtet til at kontrollere indholdet af bookingbekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, og såfremt den indeholder fejl, skal dette straks meddeles til Landal Formidling.

2.4
 Hvis du ikke senest 14 dage efter reservationen har modtaget en bookingbekræftelse, bedes du straks kontakte vores Contact Center, ellers kan reservationen bortfalde.
2.5 Landal Formidling fremsender booking bekræftelse og anden relevant korrespondance om reservationen elektronisk, medmindre det viser sig umuligt.

2.6
Ved en reservering bekræfter du samtidigt at Landal Formidling må sende dig oplysninger om dit ophold

2.7
Aftalen mellem dig og Landal Formidling er bindende i det øjeblik du modtager bookingbekræftelsen fra Landal Formidling, jfr. punkt 2.3.

2.8
Aftalen vedrører leje af ferieboligen, i den periode, der fremgår af bookingbekræftelsen

2.9
Såfremt du bevidst opgiver forkerte, ufuldstændige eller ukorrekte personlige oplysninger, har Landal Formidling ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde vil der ikke blive refunderet leje eller dele heraf.

4. AFBESTILLINGSOMKOSTNINGER OG AFBESTILLINGSFORSIKRING

4.1  Såfremt en reservation afbestilles mindre end 14 dage efter reservationen blev foretaget, opkræves der ingen afbestillingsgebyr, medmindre der er mindre end 30 dage til ankomst. I tilfælde af, at opholdet blev betalt med en voucher, vil der blive udstedt en ny voucher på samme beløb.

4.2
  Der pålægges et afbestillingsgebyr såfremt der afbestilles en reservation senere end 14 dage efter reservationen blev foretaget eller hvis ankomsten er mindre end 30 dage efter reservationsdatoen. Afbestillingsgebyret udgør 30% af totalprisen såfremt du afbestiller mere end 30 dage før ankomst. Ved afbestilling på eller efter den 30. dag før ankomst udgør afbestillingsgebyret den samlede lejepris.
 Hvis du ikke er ankommet inden for 24 timer efter den aftalte ankomstdato uden at give besked, betragtes dette som en afbestilling. I så fald skal hele det samlede beløb for opholdet betales.

4.3
Du kan forsikre dig mod risici ved afbestilling ved at tegne en afbestillingsforsikring, når du foretager din reservation.

Læs mere om afbestillingsforsikring.

5. HÆFTELSE

5.1 Du har ikke ret til at lade andre personer end dem der fremgår af bookingbekræftelsen indtræde som lejer af ferieboligen, medmindre andet er aftalt med Landal Formidling.
5.2 Såfremt du og Landal Formidling aftaler, at du og/eller en eller flere brugere skal udskiftes forbliver du solidarisk ansvarlig overfor Landal Formidling, hvad angår den resterende del af lejen, ændringsomkostningerne (se punkt 3.3) og eventuelle ekstraomkostninger som følge af udskiftningen og eventuelle afbestillingsomkostninger

6. PRISER

6.1 Du er forpligtet til at betale Landal Formidling den aftalte lejepris, som angivet i bookingbekræftelsen og fakturaen for reservationen.

6.2 
Der kan ikke længere gøres brug af rabatter og/eller særlige tilbud, hvis bekræftelsen af reservationen/fakturaen er afsendt af Landal Formidling.
6.3 Alle priser er, hvor relevant, inklusive moms.

6.4 Landal Formidling har ret til at gennemføre og afregne prisstigninger, som Landal Formidling ikke selv har nogen indflydelse på. Dette kan f.eks. være tilpasninger på grund af lovændringer, herunder, men ikke begrænset til, moms, turistskat, forsikringsskat og lignende.

7. RABATBETINGELSER

7.1 I nogle perioder er der tilbud eller rabat på ophold i bestemte perioder, eller bestemte ferieboliger. Rabatten vil altid være synlig ved reservation, mens rabat- eller tilbudsbetingelser altid vil være tilgængelige på den side, hvorigennem der reklameres for tilbuddet.

7.2 Det er ikke muligt at kombinere flere rabatter.

8. EKSTRAOMKOSTNINGER

8.1 Udover lejeprisen er du forpligtet til at betale reservations- og administrationsomkostninger, leje af sengelinned og eventuel turistskat.

8.2 Turistskat fastsættes af den pågældende kommune, hvor ferieboligen er beliggende. Du er forpligtet til at betale den turistskat til Landal Formidling, der af den pågældende kommune er fastsat og gældende.
8.3 Ved bookinger på Ferieparker i Danmark betaler du tillige omkostninger til energiforsyning, dvs. vand, elektricitet og varme. Omkostningerne afregnes på grundlag af det faktiske forbrug i forbindelse med opholdet, eller som en fast sæsonsats. Ved afslutningen af opholdet skal der afregnes omkostninger til Ferieparken i danske kroner på grundlag af de priser, der er fastsat af Landal Formidling. Disse satser kan findes på Landal Formidlings hjemmeside.

9. BETALING OG BETALINGSMULIGHEDER

9.1  Du er forpligtet til at betale et depositum på 30% af prisen senest 14 dage efter reservationen.

9.2  Det resterende beløb af den samlede pris skal være modtaget af Landal Formidling senest 30 dage før dagen for lejeforholdets begyndelse som anført i bookingbekræftelsen.

9.3 Ved reservationer foretaget 30 dage eller mindre før lejeforholdets begyndelse skal den samlede pris betales straks ved reservation. Hvis det ved ankomsten til ferieboligen fremgår, at beløbet endnu ikke er betalt til Landal Formidlings bankkonto, skal du betale det resterende beløb på stedet inden udlevering af nøglen til ferieboligen. Ved manglende betaling, kan Landal Formidling, i overensstemmelse med ovenstående, nægte dig ret til brug af ferieboligen. Hvis det senere viser sig at du allerede havde betalt, men beløbet ved ankomst ikke var modtaget af Landal Formidling vil der ske en tilbagebetaling af det for meget betalte.
9.4 Såfremt betaling ikke har fundet sted inden udløb af betalingsfristerne, fremsendes en betalingspåmindelse med mulighed for at betale det skyldige beløb. Ved fortsat misligholdelse af betaling, forbeholder Landal Formidling sig retten til at opsige aftalen uden yderligere varsel. Landal Formidling er i tilfælde af opsigelse af aftalen berettiget til at opkræve afbestillingsomkostninger pr. lejet feriebolig som beskrevet i § 5.

9.5  Landal Formidling har altid ret til at modregne krav mod dig i de beløb, som du allerede har indbetalt.

9.6 Hos Landal Formidling kan du betale på følgende måder, og der tages ikke gebyr for betalingsmulighederne: Betalingskort – Dankort, Visa, MasterCard, American Express, MobilePay Bankoverførsel – Danske Bank reg. nr. 3100 konto nr. 3100343029. Husk at oplyse reservationsnummer ved denne betalingsmulighed. Ved bankoverførsel er du ikke dækket af indsigelsesordningen.

Læs mere om de enkelte betalingsmuligheder her

10. ANKOMST OG AFREJSE

10.1 Ferieboligen kan benyttes fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På afrejsedagen skal ferieboligen være forladt senest kl. 10.00. Er ferieboligen beliggende på en udenlandsk park, skal den være forladt senest kl. 10.30.

10.2 Hvis ferieboligen forlades tidligere end den på bookingbekræftelsen anførte afrejsedato, er lejer ikke berettiget til refusion af lejeprisen og/eller omkostninger fra Landal Formidling. Dette gælder dog ikke, hvis du har tegnet en afbestillingssikring, jf. afsnit 4.3.

11. PARKREGLEMENTER

11.1 Du og dine medrejsende og gæster skal overholde de regler, der er fastsat af Landal Formidling for bl.a. parkernes faciliteter. Disse reglementer kan rekvireres i receptionen ved ankomsten.

11.2 Du og dine medrejsende er i overensstemmelse med gældende regler forpligtet til at legitimere sig ved check-in. Hvis du eller dine medrejsende ikke kan forevise legitimation, kan Landal Formidling afvise vedkommende.

11.3 Hver feriebolig må kun bebos af det maksimale antal personer, der er anført på Landal Formidling hjemmeside for den pågældende feriebolig.

11.4 Landal Formidling forbeholder sig retten til at foretage ændringer af parken/ferieboligen og åbningstider for parkens faciliteter. I tilfælde af ændringer, der vil have indflydelse på dit ophold, vil du blive kontaktet af Landal Formidling og derved få mulighed for at ombooke ferieboligen eller modtage en godtgørelse. For at sørge for den nødvendige vedligeholdelse skal du, uden ret til kompensation, tillade arbejde udført på den lejede feriebolig eller andre faciliteter under dit ophold.
11.5 Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at stille telte op ved ferieboligen.

11.6 Du er forpligtet til at aflevere ferieboligen i pæn og ryddelig stand. Lad ikke snavset opvask stå, køkken og køleskab aftøres, affaldspose smides i containeren og sengelinned aftages og lægges i gangen.

11.7 Ved overtrædelse af reglerne i disse generelle vilkår og betingelser, parkreglement, svømmebadsreglement og/eller manglende overholdelse af anvisninger fra personalet, har Landal Formidling ret til at bortvise den/de pågældende personer fra parken med det samme, uden ret til tilbagebetaling af hele eller dele af prisen.

11.8 Hvis parkens personale har formodning om, at der i en feriebolig foregår handlinger, der er i strid med gældende lov, den offentlige orden eller anstændighed har parkens personale bemyndigelse til at skaffe sig adgang til ferieboligen, og i bekræftende fald efter egne bedømmelse ret til at bortvise den/de pågældende personer fra parken med det samme, uden ret til tilbagebetaling af hele eller dele af prisen.

12. HUSDYR

12.1 Landal Formidling tillader, at der medbringes et eller maksimalt to kæledyr i visse ferieboliger. Ønsker du at medbringe kæledyr skal dette altid oplyses ved booking af ferieboligen. Landal Formidling opkræver et tillæg for kæledyr som bliver pålagt prisen. Landal Formidling har ret til at nægte kæledyr adgang til parken, uden begrundelse.

12.2 Kæledyr har ikke adgang til vandfaciliteter, svømmebade, restauranter, indendørs faciliteter og andre offentlige faciliteter i parken, medmindre andet er angivet på stedet. Kæledyr skal holdes i snor uden for ferieboligen. Anvisninger på stedet skal følges. Kæledyr må ikke være til gene for andre gæster.

12.3 Det anbefales at tage egen hundeseng med. Det er obligatorisk at hunde/katte er behandlet for lopper.
12.4 Mindre husdyr i bur kan gratis medbringes, men skal altid oplyses ved reservationen.

12.5 Det er ikke tilladt for besøgende at medbringe kæledyr.

12.6 For transport af kæledyr til lande inden for EU gælder det, at de skal være i besiddelse af et pas i henhold til den til enhver tid gældende europæiske lovgivning herom. Dyrene skal være vaccineret mod rabies, og identifikation ved hjælp af chip eller tatovering er obligatorisk. Du er selv ansvarlig for at have de korrekte rejsedokumenter, der er påkrævet til din destination.

13. BRUG AF FERIEBOLIGENS INVENTAR

13.1 Du og dine medrejsende skal i fællesskab udvise ansvarlighed for orden i og omkring den lejede feriebolig og generelt ved brug af faciliteter og udstyr i parken.

13.2 Du er ansvarlig for skader, der under opholdet påføres inventar eller faciliteter. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Landal Formidling og betales med det samme, medmindre du kan påvise at skaden ikke er forårsaget af dig, dine medrejsende eller gæster i ferieboligen.

14. INTERNETBRUG

14.1 Landal Formidling stiller i langt de fleste ferieboliger internet til rådighed via Wi-Fi-netværk eller via kabel.

14.2
Du er selv ansvarlig for korrekt brug af internettet samt den nødvendige hardware/software, konfiguration samt sikkerhedsforanstaltninger for udstyr og styresystemer.

14.3
Landal Formidling er ikke ansvarlig for tab, som følge af brug af internettet eller som følge af fejl på netværket.

14.4 Du er ansvarlig for, at anvendelsen er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du er ansvarlig for, at andre internetbrugere ikke bliver generet, og at der ikke påføres Landal Formidling skader i ordets bredeste forstand. 
Du og dine medrejsende og gæster skal afholde sig fra at besøge internetsider, der ikke er i overensstemmelse med Landal Formidling omdømme som formidler af ferieboliger.

14.5 Såfremt Landal Formidling konstaterer eller har en formodning om, at internettet anvendes i strid med ovenstående, har Landal Formidling ret til at blokere internetadgangen uden yderligere varsel.

14.6 Du er forpligtet til at friholde Landal Formidling for eventuelle krav fra tredje parter som følge af uberettiget brug af internetsider.

15. DEPOSITUM

15.1 Landal Formidling har ret til at opkræve et depositum ved starten af lejeforholdet, hvis omstændighederne giver anledning til det (f.eks. ved grupper). Depositummet udgør kr. 500,- pr feriebolig.

15.2 Depositummet tjener til sikkerhed for dækning af skade og/eller omkostninger, der påføres Landal Formidling, i tilfælde af misligholdelse af lejemålet.

15.3 I tilfælde af at et depositum ikke betales straks, er Landal Formidling berettiget til at nægte dig adgang til ferieboligen indtil depositummet er betalt.
15.4 Hvis du forbliver i restance med depositummet, er Landal Formidling også berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

15.5 Depositum afregnes ved lejemålets ophør. Uanset tilbagebetaling af depositum, forbeholder vi os ret til at gøre krav på erstatning gældende.

15.6 I Danmark afregnes depositum altid i danske kroner. Landal Formidling kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative valutaforskelle.

16. FORCE MAJEURE OG/ELLER USÆDVANLIGE BEGIVENHEDER ELLER OMSTÆNDIGHEDER

16.1 Såfremt Landal Formidling i væsentlig grad er eller bliver forhindret i at opfylde forpligtelser under lejeaftalen som følge af force majeure og/eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder, herunder men ikke begrænset til, krig, natur- og forureningskatastrofer, tørke, andre usædvanlige vejrforhold, epidemier, pandemier, karantæneforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til lukning af en feriepark, grænselukning eller lukning af afgrænsede geografiske områder, rejserestriktioner, fødevaremangel eller -rationering, trafikforhold, standsning af valutahandel, strejke eller lockout, er Landal Formidling berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning, og Landal Formidling er herefter ikke ansvarlig for den manglende opfyldelse af lejeaftalen, uanset om force majeuren eller de usædvanlige begivenheder eller omstændigheder kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse. Landal Formidling er ikke forpligtet til at betale erstatning eller omkostninger som følge af lejeaftalens ophævelse. Landal Formidling er ved sådan force majeure eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder berettiget til at beholde de af dig allerede betalte beløb.

16.2 Landal Formidling er ved sådan force majeure eller usædvanlige begivenheder eller omstændigheder, uanset om force majeuren eller de usædvanlige begivenheder eller omstændigheder kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, også berettiget til at fremsende et ændringsforslag til f.eks. en anden feriebolig og/eller anden periode. Dette forslag sendes i så fald senest 14 dage efter, at Landal Formidling er blevet opmærksom på, at det aftalte lejemål ikke kan gennemføres.
Såfremt der er under 14 dage til lejemålets begyndelse, fremsendes ændringsforslaget straks. Du er berettiget til at afvise ændringsforslaget. Hvis du afviser ændringsforslaget, skal du oplyse det inden for 14 dage efter modtagelsen af ændringsforslaget. Såfremt der er under 14 dage til lejemålets begyndelse, skal afvisning af ændringsforslaget meddeles straks. Såfremt ændringsforslaget afvises, har Landal Formidling ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning jfr. punkt 17.1.

16.3 Landal Formidling er ikke ansvarlig for ændringer af forhold, som ikke vedrører selve ferieboligen eller ferieparken, ligesom Landal Formidling ikke er ansvarlig for forringelse af ferieopholdet som følge af sådanne forhold, herunder i form af, men ikke begrænset til, el-afbrydelse, lukning af butikker eller faciliteter m.m. i det lokale område, herunder ændrede åbningstider, ændrede bademuligheder, herunder havbadeforbud, og klimatiske forhold, fx, men ikke kun, i form af oversvømmelser, skovbrande og tørke.

16.4 Landal Formidling er ikke ansvarlig i tilfælde af insektangreb på ferieboligen eller i tilfælde af tyveri, beskadigelse eller lignende af dine ejendele.

18. REKLAMATIONSRET OG KLAGEPROCEDURE

18.1 Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Men er du ikke tilfreds med ydelsen, har du naturligvis ret til at klage.

18.2 Såfremt du ved overtagelse af ferieboligen konstaterer mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved ferieboligen, påhviler det dig straks at reklamere, idet lejemålet i benægtende fald betragtes som overdraget til dig uden mangler, og idet du i benægtende fald mister retten til at gøre manglen gældende. Reklamationer vedr. rengøringen skal fremsættes straks. Reklamationer over skader eller mangler skal fremsættes hurtigst muligt og senest 72 timer fra opholdets begyndelse eller efter konstatering af en mangel eller skade.

18.3 Enhver reklamation bør i første omgang indgives direkte til personalet på den park, hvor du opholder dig, så Landal Formidling har mulighed for lokalt at tage sig af klagen. Skulle du føle, at en reklamation trods parkpersonalets omhyggelige bestræbelser ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig reklamation på mail til info@landal.dk, senest 30 dage efter du har forladt parken. 
I reklamationen skal du informere om dit reservationsnummer, navn, adresse, datoerne for dit ophold, navnet på parken og nummeret på din feriebolig. Reklamationen vil derefter blive omhyggeligt behandlet.

18.4
Reklamationer behandles inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en reklamation har brug for længere behandlingstid, vil du modtage et svar inden for fristen på 14 dage, der bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår du kan forvente et mere detaljeret svar.

18.5 Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, kan du efter din afrejse fra parken indsende din klage til forbrugerklagenævnet:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal.

19. REJSEDOKUMENTER

19.1 Du er selv ansvarlig for at have de gyldige rejsedokumenter, der er påkrævet til din destination.
Landal Formidling påtager sig intet ansvar for de følger, der opstår af ikke at være i besiddelse af de korrekte rejsedokumenter.

20. DATABESKYTTELSE

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Landal Formidling ApS CVR nr. 28842392 (eller undtagelsesvis et andet Landal selskab, som angivet på din faktura) Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@landal.dk

20.1 Landal Formidling behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med din booking (navn, adresse, telefonnr., email adresse),, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og dermed opfylde lejeaftalen samt for at overholde retlige forpligtelser, som påhviler Landal Formidling.

20.2 Landal Formidling behandler de persondata, du afgiver i forbindelse med din booking, også fordi vi gerne vil tage kontakt til dig med gode tilbud, med mindre du i forbindelse med bookingen framelder dette. Denne behandling af dine persondata bliver foretaget på basis af vores interesse i at opretholde kontakt med dig, i håb om, at du booker en feriebolig igennem os i fremtiden. Du kan derfor forvente, at vi kontakter dig løbende med tilbud. Du har ret til at anmode Landal Formidling om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig ved henvendelse til info@landal.dk eller ved at framelde direkte i vores nyhedsmails.

20.3 Landal Formidling bruger nogle persondata til statistiske formål og for at optimere service til dig. Disse behandlinger er foretaget på basis af Landal Formidlings interesse i at målrette markedsføring og yde den bedst mulige service. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.
20.4 Landal Formidling videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til andre selskaber i Landal koncernen, samarbejdspartnere som for eksempel kreditkortfirmaer og forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

20.5 Landal Formidling overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS, hvor vi har sikret passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten fordi Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land, eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til info@landal.dk.

20.6 Landal Formidling opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Landal Formidling har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Landal Formidling om at begrænse behandling af dine persondata. Du kan skrive til os på info@landal.dk.

20.7 Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Disse generelle betingelser er senest opdateret december 2021 og erstatter alle tidligere generelle betingelser.